Visvergunningen Denemarken

door Fishing Info Europe
 

Op deze pagina kunt u vinden welke visvergunningen u in Denemarken nodig heeft en hoe u ze kunt aanvragen.

Voor het vissen in Denemarken heeft u een landelijke sportvisakte nodig. Deze landelijke akte is verplicht voor vissers van 18 t/m 67 jaar. Het visrecht in sommige Deense meren en rivieren is privébezit, maar wordt ook vaak aan lokale hengelsportverenigingen verpacht.

Daarnaast moet u meestal nog een lokale vergunning kopen. Lokale visvergunningen worden verkocht bij VVV-kantoren, postkantoren, hengelsportzaken, campings en hotels.

Voor het vissen in visvijvers, die in Denemarken "Put&Take " genoemd worden, is een speciale visakte nodig.

U kunt online een landelijke visakte aanvragen op : www.fisketegn.dk

Kies hier voor "Buy Angler Fishing License" dan komt u op het volgende scherm :

Vul hier uw gegevens in en kies het soort vergunning. Klik op Go to Basket om te betalen.

U kunt online een lokale visakte aanvragen op : https://danskfiskekort.dk/en/index.php?0

Rechts vindt u de verschillende deelgebieden, waar u voor diverse viswateren een dag-, week- of jaarvergunning kunt bestellen en zoeken naar een specifiek viswater.

Regels m.b.t. het vissen in Denemarken :

Vis terug zetten: Vissen onder de minimummaat moeten zo snel mogelijk terug gezet worden, ongeacht of de vis levend, beschadigd of dood is. Het is in geen geval toegestaan vis onder de minimummaat te behouden, te vervoeren of te bewaren. Indien u een vis onder de minimummaat vangt, of een vis die u zelf niet mee wilt nemen, moet u deze zo voorzichtig mogelijk terugzetten. Dit kunt u het beste doen door de vis voorzichtig onder water te onthaken en los te laten. Indien een vis met de handen uit het water gehaald wordt, zal hij schubben verliezen en enkele dagen na het terugzetten sterven. Een vis zal ook na het uitzetten sterven als hij te erg verwond wordt bij het onthaken. Behandel alle vissoorten voorzichtig. Zij zijn een deel van onze natuur en moeten met respect behandeld worden.

Minimummaten :

Er is een wettelijke vastgestelde minimummaat, gerekend van de punt van de neus tot het uiteinde van de staart (totale lengte) voor de hieronder vermelde vissoorten :

Zeeforel 40,0 cm
Zalm 60,0 cm
Gul 38,0 cm
Schol 27,0 cm
Tarbot 30,0 cm
Griet 30,0 cm
Zeetong 24,5 cm
Tongschar 26,0 cm
Bot 25,5 cm
Schar 25,0 cm
Patdng 35,5 cm
Puitaal 24,0 cm

Voor geep en regenboogforel zijn er geen wettelijke minimummaten. Veel sportvissers gebruiken voor de regenboogforel vrijwillig de minimummaat van 40 cm .  

Zoutwatervisserijwet :

In het zoutwatergebied mag iedereen die in het bezit is van een officiële sportvisakte, gratis vissen, op voorwaarde dat eenieder ongehinderd van het strand gebruik kan maken wanneer men zich beperkt tot het gedeelte onder de hoogste dagelijkse waterstand. Slechts in enkele gevallen is een gedeelte van het strand in particulier bezit.

Indien toegang tot het strand wordt verleend via een eigen weg, dient de eigenaar eerst om toestemming te worden gevraagd. Vergeet niet uw voertuig zo te parkeren dat andere verkeersdeelnemers er geen last van hebben.

Denk er overigens wel aan, dat het niet is toegestaan en ook niet erg op prijs wordt gesteld, om het strand te versperren met allerlei hengels. Twee hengels per persoon geldt als geaccepteerd aantal onder Deense sportvissers.

Alle bepalingen met betrekking tot minimummaten, gesloten vistijden en beschermde viszones in het zeegebied staan in de Zoutwatervisserijwet. Deze kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd, maar de volgende is het belangrijkste:

"Beschermde vis of vis onder de wettelijk bepaalde minimummaat, dient altijd en zo snel mogelijk te worden teruggezet, in levensvatbare staat".

Overzicht van visvijvers

                     
  info@fishinginfo.eu