Adverteren op deze website

Advertising

Werbung

door Fishing Info Europe.
 

En jaar adverteren op onze website : 50 euro plus B.T.W.
1 maand opzegtermijn.

Buitenlandse adverteerders : 90 euro
One year advertising on this website : 90 euro
Ein Jahr Werbung auf diesen Website : 90 euro

BETALINGSVOORWAARDEN
  1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn betaald.
  2. Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar is ingediend.
  3. Indien u de factuur niet betaald binnen 30 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen.
  4. Indien u na de herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen n week te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met 15% incassokosten.
  5. Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen n week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met 15,00 euro aan administratiekosten.
  6. Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven.
  7. In het geval van overdracht bent wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.
Wij behouden ons het recht voor om advertenties te wijzigen of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

Aangesloten bij de KvK 69283443.

                     
  info@fishinginfo.eu